Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Продановци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 58520
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 135 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 129 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 103 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 79 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 36 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 18 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 15 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 9 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 7 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Продановци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 58520

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт