Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
Код по ЕКАТТЕ - 58503
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 7905 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 8729 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 12463 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 13826 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 15166 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 15759 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 15251 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 15131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 15117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 14970 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 14938 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 14989 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 14720 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 14651 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 14601 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 14229 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 14141 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 14046 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 13952 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 13849 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 13654 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 13485 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 13221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 13030 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 12901 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 12766 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 13255 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 13049 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 12932 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 12783 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 12557 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 12273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 12151 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 12164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 12075 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 11903 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 11764 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна - Код по ЕКАТТЕ 58503

Справката е генерирана на 24.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт