Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Присово, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 58459
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1486 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1393 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1296 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1404 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1364 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1166 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 969 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 945 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 942 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 935 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 958 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 943 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 934 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 932 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 918 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 921 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 921 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 934 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 920 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 904 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 892 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 880 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 867 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 830 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 793 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 823 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 785 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 761 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 759 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 762 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 741 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 727 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 728 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 718 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 716 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 737 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Присово, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 58459

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт