Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Прахали, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 58102
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 142 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 129 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 116 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 83 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 80 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 54 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 51 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 47 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 39 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Прахали, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 58102

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт