Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 57251
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 799 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 581 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 561 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 420 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 236 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 170 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 125 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 110 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 141 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 137 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 87 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 57251

Справката е генерирана на 21.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт