Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Покровник, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 57159
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 979 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1098 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 963 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 753 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 869 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 865 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 850 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 846 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 848 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 857 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 869 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 855 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 843 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 828 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 855 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 850 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 830 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 819 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 820 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 817 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 806 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 806 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 805 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 803 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 853 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 891 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 893 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 903 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 904 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 899 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 918 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 909 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 885 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 868 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 856 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 860 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Покровник, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 57159

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт