Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе
Код по ЕКАТТЕ - 04981
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 757 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 723 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 588 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 460 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 367 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 257 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 263 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 249 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 241 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 224 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 229 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 226 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 178 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 172 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 155 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе - Код по ЕКАТТЕ 04981

Справката е генерирана на 18.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт