Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Пирин, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 56410
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 969 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1180 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1415 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1166 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1029 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 634 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 476 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 455 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 444 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 425 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 428 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 397 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 395 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 334 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 318 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 307 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 250 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 193 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 191 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Пирин, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 56410

Справката е генерирана на 11.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт