Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 56126
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 10120 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 13493 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 16401 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 20639 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 24379 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 26482 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 27659 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 27687 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 27738 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 27986 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 27930 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 27887 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 27906 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 27843 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 28918 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 29606 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 29700 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 29947 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 30022 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 30092 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 30013 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 29785 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 29776 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 29862 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 29920 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 29836 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 28902 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 28784 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 28890 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 28803 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 28431 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 27822 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 27587 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 27211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 27039 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 26932 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 26933 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 56126

Справката е генерирана на 18.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт