Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Певец, общ. Търговище, обл. Търговище
Код по ЕКАТТЕ - 55662
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 711 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 702 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 587 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 515 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 358 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 265 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 224 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 214 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 205 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 232 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 229 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 216 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 198 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 172 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 151 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 145 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 141 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 113 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Певец, общ. Търговище, обл. Търговище - Код по ЕКАТТЕ 55662

Справката е генерирана на 28.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт