Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Памукчии, общ. Нови пазар, обл. Шумен
Код по ЕКАТТЕ - 55292
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2045 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2197 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2191 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2167 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2117 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2098 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1358 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1344 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1339 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1368 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1337 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1330 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1344 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1318 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1297 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1315 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1318 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1332 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1324 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1319 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1298 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1124 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1121 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1086 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1094 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Памукчии, общ. Нови пазар, обл. Шумен - Код по ЕКАТТЕ 55292

Справката е генерирана на 27.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт