Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ощава, общ. Кресна, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 54537
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1228 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1116 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 815 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 772 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 397 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 189 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 158 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 115 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 110 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 66 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ощава, общ. Кресна, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 54537

Справката е генерирана на 12.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт