Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Богорово, общ. Силистра, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 04772
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 459 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 472 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 366 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 239 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 152 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 130 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 131 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 96 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 74 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Богорово, общ. Силистра, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 04772

Справката е генерирана на 01.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт