Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе
Код по ЕКАТТЕ - 54362
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1353 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1499 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1405 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1174 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 932 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 742 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 637 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 643 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 628 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 626 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 631 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 616 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 590 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 582 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 570 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 488 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 478 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 467 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 452 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 438 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 429 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 413 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 393 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 372 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 334 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 281 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 259 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 254 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 247 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 254 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 246 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 230 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 220 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе - Код по ЕКАТТЕ 54362

Справката е генерирана на 07.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт