Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Богомилци, общ. Самуил, обл. Разград
Код по ЕКАТТЕ - 04741
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 914 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 874 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 928 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 908 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 737 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 614 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 426 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 404 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 405 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 396 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 406 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 411 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 403 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 397 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 288 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 294 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 275 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 255 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 277 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 287 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 290 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 284 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 278 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Богомилци, общ. Самуил, обл. Разград - Код по ЕКАТТЕ 04741

Справката е генерирана на 23.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт