Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 53179
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 613 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 666 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 713 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1167 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2002 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2105 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 2026 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1987 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2021 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 2006 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1989 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1994 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1971 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1965 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1983 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1923 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1911 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1878 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1856 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1815 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1782 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1759 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1726 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1702 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1675 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1648 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1655 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1644 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1611 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1586 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1593 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1563 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1537 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1545 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1515 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1498 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1469 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 53179

Справката е генерирана на 27.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт