Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Обел, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 53031
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 472 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 509 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 314 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 150 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 68 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 50 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 44 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 29 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 26 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Обел, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 53031

Справката е генерирана на 26.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт