Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Никюп, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 51740
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1776 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1813 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1689 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1424 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1044 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 805 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 669 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 645 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 642 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 677 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 698 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 676 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 655 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 631 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 631 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 519 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 505 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 491 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 487 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 464 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 436 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 449 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 447 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 435 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 420 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 365 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 348 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 342 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 345 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 341 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 334 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 333 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 314 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 376 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Никюп, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 51740

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт