Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 51648
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1161 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1438 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1971 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2923 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 3416 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 3277 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 3116 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 3115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 3038 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 3038 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 3053 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 3037 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 3038 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 3065 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 3058 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2965 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 2920 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 2873 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2823 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2821 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2841 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2849 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2823 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2832 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2872 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2864 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2658 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2670 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2699 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2746 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2750 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2725 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2728 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2765 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2759 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2722 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2751 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 51648

Справката е генерирана на 07.05.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт