Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 51500
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2065 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2286 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2333 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 3976 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 6780 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 8224 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 8604 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 8086 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 7494 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 7323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 7001 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 6765 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 6376 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 6114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 6187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 8677 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 8789 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8693 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 9252 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 9360 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9580 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 9800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 10921 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 11175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 11626 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 12133 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 10143 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 10531 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 10803 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 11231 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 11756 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 12275 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 12548 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 12749 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 13083 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 13600 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 14080 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 51500

Справката е генерирана на 24.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт