Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 49120
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 825 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 917 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1015 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1218 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1406 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1392 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 901 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 911 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 895 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 875 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 888 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 864 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 861 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 862 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 698 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 692 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 691 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 697 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 687 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 681 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 673 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 671 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 668 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 667 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 657 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 697 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 689 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 691 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 685 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 696 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 707 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 710 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 708 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 751 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 788 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 808 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 49120

Справката е генерирана на 23.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт