Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 49076
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2774 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2736 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2318 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1697 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1648 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1591 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1519 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1490 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1489 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1488 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1480 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1446 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1445 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1445 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1441 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1438 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1448 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1457 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1492 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1484 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1469 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1494 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1481 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1483 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1486 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1374 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1374 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1363 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1350 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1340 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1333 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1317 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1310 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1275 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1233 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 49076

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт