Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Михайловци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 48516
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 142 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 139 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 95 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 80 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 63 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 51 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 42 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 46 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 31 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Михайловци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 48516

Справката е генерирана на 25.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт