Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 48372
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1543 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1739 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1635 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1367 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1166 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1023 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 918 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 902 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 885 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 875 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 851 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 829 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 815 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 816 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 802 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 848 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 832 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 840 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 834 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 829 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 822 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 806 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 814 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 797 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 789 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 793 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 755 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 751 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 737 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 729 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 734 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 709 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 691 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 672 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 678 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 682 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 683 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 48372

Справката е генерирана на 12.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт