Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Миндя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 48278
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1648 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1572 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1146 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 900 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 746 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 425 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 439 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 433 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 431 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 423 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 426 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 432 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 427 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 423 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 401 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 360 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 358 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 345 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 353 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 363 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 345 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 336 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 311 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 297 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 241 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 226 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 224 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 226 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Миндя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 48278

Справката е генерирана на 14.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт