Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Мендово, общ. Петрич, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 47799
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 242 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 364 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 294 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 303 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 223 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 207 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 185 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 160 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 153 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 133 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 121 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 121 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 108 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 101 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 95 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Мендово, общ. Петрич, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 47799

Справката е генерирана на 21.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт