Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 47754
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 552 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 472 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 522 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 551 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 417 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 330 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 287 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 275 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 268 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 271 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 261 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 243 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 227 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 269 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 275 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 241 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 375 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 367 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 364 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 347 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 217 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 216 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 208 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 208 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 162 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 47754

Справката е генерирана на 26.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт