Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Междени, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 47706
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 317 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 300 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 252 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 135 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 109 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 96 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 71 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 65 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 37 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Междени, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 47706

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт