Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 04279
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 11145 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 16007 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 22826 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 34177 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 50023 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 65065 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 71476 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 72853 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 73426 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 74133 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 73673 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 73753 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 73659 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 73038 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 72528 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 71144 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 71488 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 71123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 70847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 70999 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 71123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 69976 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 69828 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 70180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 70404 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 70259 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 70881 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 70656 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 70562 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 70583 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 70293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 69610 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 69567 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 69417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 69178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 68679 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 68179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 67810 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 04279

Справката е генерирана на 10.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт