Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Марулево, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 47370
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 775 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 851 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 772 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 426 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 119 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 88 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 73 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 74 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 43 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Марулево, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 47370

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт