Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 47295
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1845 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2149 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1771 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1943 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2117 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2057 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 2076 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 2062 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2073 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 2084 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 2120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 2101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 2119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 2112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 2159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2250 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 2251 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 2289 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2266 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2328 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2319 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2297 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2271 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2272 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2499 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2505 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2498 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2476 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2474 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2463 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2479 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2456 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2526 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 3224 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 47295

Справката е генерирана на 27.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт