Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 47069
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1005 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 898 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 758 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 566 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 364 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 230 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 150 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 141 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 84 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 100 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 113 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 52 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 47069

Справката е генерирана на 03.07.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт