Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Припек, общ. Руен, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 46930
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
01.12.1965 432 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 440 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 458 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 415 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 411 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 418 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 411 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 426 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 401 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 403 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 411 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 413 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 407 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 419 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 419 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 427 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 437 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 436 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 435 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 440 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 444 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 449 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 446 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 455 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 451 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 456 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 449 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 445 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 446 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 439 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 423 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 411 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 413 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 34
Справка за населението на с. Припек, общ. Руен, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 46930

Справката е генерирана на 27.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт