Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Малко Кирилово, общ. Елхово, обл. Ямбол
Код по ЕКАТТЕ - 46615
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 227 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 224 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 260 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 163 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 71 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 38 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 35 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 35 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 18 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Малко Кирилово, общ. Елхово, обл. Ямбол - Код по ЕКАТТЕ 46615

Справката е генерирана на 02.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт