Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Малки Цалим, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 46526
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 174 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 190 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 184 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 115 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 34 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 30 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 24 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 20 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 9 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Малки Цалим, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 46526

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт