Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ловско, общ. Лозница, обл. Разград
Код по ЕКАТТЕ - 44937
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1097 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1205 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1059 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1094 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
04.12.1992 802 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 776 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 782 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 793 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 789 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 807 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 784 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 795 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 782 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 764 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 753 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 765 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 761 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 764 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 760 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 748 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 734 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 714 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 700 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 675 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 675 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 666 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 667 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 659 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 645 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 625 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 611 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 607 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 603 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 597 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 583 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 35
Справка за населението на с. Ловско, общ. Лозница, обл. Разград - Код по ЕКАТТЕ 44937

Справката е генерирана на 29.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт