Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Левище, общ. Своге, обл. София
Код по ЕКАТТЕ - 44906
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
04.12.1992 45 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 26 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 26 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 31
Справка за населението на с. Левище, общ. Своге, обл. София - Код по ЕКАТТЕ 44906

Справката е генерирана на 19.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт