Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 44817
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 805 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 833 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 752 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 517 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 443 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 318 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 256 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 235 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 229 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 230 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 227 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 193 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 131 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 124 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 133 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 44817

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт