Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 44793
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 6020 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 5541 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 6405 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 8361 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 9306 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 9866 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 10050 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 9945 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 9918 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 9856 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 10022 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 9958 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 9792 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 9735 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 9610 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 9244 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 9109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8857 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 8773 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 8653 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 8541 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 8467 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 8373 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 8368 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 8277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 8164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 8225 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 8179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 8097 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 8025 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 7891 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 7829 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 7713 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 7574 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 7445 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 44793

Справката е генерирана на 25.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт