Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Любовище, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 44625
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 317 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 378 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 383 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 264 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 83 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 55 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 42 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 36 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 19 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Любовище, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 44625

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт