Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лозеница, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 44121
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 312 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 403 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 378 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 359 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 265 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 177 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 151 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 113 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 122 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 106 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 83 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Лозеница, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 44121

Справката е генерирана на 06.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт