Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лоза, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 44015
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 186 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 177 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 137 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 105 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 80 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 73 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 60 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 60 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 63 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Лоза, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 44015

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт