Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лисия, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 43863
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 785 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 797 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 765 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 203 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 62 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 31 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 27 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 31 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 11 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Лисия, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 43863

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт