Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Бижовци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 04011
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 40 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 43 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 43 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 24 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 9 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 3 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 0 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Бижовци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 04011

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт