Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Липинци, общ. Драгоман, обл. София
Код по ЕКАТТЕ - 43757
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 379 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 313 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 198 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 93 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 53 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 31 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 23 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 16 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 7 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Липинци, общ. Драгоман, обл. София - Код по ЕКАТТЕ 43757

Справката е генерирана на 24.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт