Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лиляново, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 43699
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 190 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 252 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 269 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 259 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 206 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 218 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 207 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 203 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 191 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 201 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 197 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 201 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 190 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 203 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 205 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 196 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 193 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Лиляново, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 43699

Справката е генерирана на 26.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт