Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 43671
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1007 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1054 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 925 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 462 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 161 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 111 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 97 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 88 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 47 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 19 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 43671

Справката е генерирана на 02.07.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт