Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лешко, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 43520
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1441 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1359 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1102 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 740 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 571 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 454 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 380 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 347 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 345 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 359 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 346 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 331 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 309 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 303 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 284 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 275 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 257 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 245 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 197 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 153 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 151 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Лешко, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 43520

Справката е генерирана на 04.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт