Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Леденик, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 43253
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2644 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2495 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1912 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1620 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1639 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1393 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 816 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 798 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 817 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 799 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 801 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 801 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 811 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 828 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 836 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 836 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 857 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 845 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 836 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 923 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 921 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 924 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 925 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 823 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 867 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 853 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 844 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 838 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 829 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 824 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 811 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 948 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Леденик, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 43253

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт