Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Лагерите, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 43013
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 76 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 78 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 124 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 45 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 15 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 9 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 10 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 6 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Лагерите, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 43013

Справката е генерирана на 14.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт